Aktivity mimo hotel

Značené trasy pro turistiku, cykloturistiku a běžky:

Sirákov – Všemina: 4 km
Sirákov – Papradná: 3 km
Sirákov – Seninka: 6,5 km
Sirákov – Leskovec: 9,5 km

Náročnější značené trasy pro turistiku, cykloturistiku a běžky:

Všemina – Vsetín – Malá Bystřice – Rožnov pod Radhoštěm – Martiňák: 68 km
Vsetín – Žebračka – Cáb – Dušná – Vsetín – Sychrov: 33 km
Vsetín – Semetín – Lazy – Jablůnka – Vesník – Vsetín: 52 km
Vsetín – Pod Hranicí – Vartovna – Trůbiska – Zděchov – Vsetín: 77 km

S informacemi o náročnosti a značení tras se obeznámíte na turistické mapě před hotelem.

 

K odpočinku, regeneraci a relaxaci organizmu pro další aktivity vám celoročně hotel nabízí příjemné regenerační centrum.

Okolí – tipy na výlety

Rozhledna Vartovna

Rozhledna stojí na stejnojmenném kopci v katastru Seninky v nadmořské výšce 651 metrů, od hotelu Sirákov je vzdálena 3 kilometry – což činí z této rozhledny ideální cíl rodinných výprav. Jejím autorem je zlínský architekt Ivan Bergmann. Železná rozhledna, připomínající vzhledem válec, je vysoká 37 metrů. Vyhlídková plošina ve výšce 35 metrů je krytá střechou. Stavba je dominantou oblasti Hornolidečska, Vsetínska i celého Zlínského kraje. Příchozím turistům nabídne krásné výhledy na Vsetínské, Hostýnské a Vizovické vrchy, Beskydy a slovenské hory.
Zajímavostí je, že oba kopce, kde rozhledny stojí, lidé k výhledu do okolí využívali už dříve. Zatímco Vartovna v minulosti sloužila jako strážní hora, na níž se zapalovaly varovné ohně při blížícím se nebezpečí, na Tlstej hore stávala rakousko-uherské rozhledna, která prý sloužila i k vojenským účelům.

Vizovice

Klasicistní zámek

V přírodním rámci Vizovických hor leží Vizovice, kdysi sídlo cisterciánského kláštera Smilheimu, založeného roku 1261. Na místě zaniklého kláštera vznikl nejprve renesanční zámek a o dvě století později zámek barokní s výraznými rysy francouzského klasicismu.
zamek-viz.hyperlink.cz

Distillery Land

Prohlídka společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. V rámci exkurze každý návštěvník shlédne krátký film o společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., navštíví nejmodejnější zařízení na výrobu destilátů v ČR, uvidí obří dřevěné kádě pro zrání destilátů a stáčírnu pro plnění hotových nápojů do láhví. Každý host má možnost degustovat 4 vzorky zvolených produktů, dostane dárkovou miniaturu slivovice a může využít příznivou a širokou nabídku nové podnikové prodejny.
www.rjelinek.cz

ZOO a romantický zámek Lešná

Areál ZOO je členěn do zoogeografických oblastí, takže jako návštěvníci poznáte typické a nejznámější zástupce zvířat různých světadílů (Afriky, Asie, Austrálie, Jižní Ameriky, Eurasie). Má krásný historický park a pestré přírodní prostředí s velkým množstvím vodních ploch, protékajícími potůčky, s vodopády v expozicích zvířat a vodotrysky u vodních nádrží. Zajímavý je rovněž členitý areál Zoo s terénem pokrytým pestrou rostlinnou vegetací tvořenou téměř 600 druhy a varietami dřevin.
www.zoolesna.cz

Pulčín

Nejvýše položená valašská obec. Připomínána v 15. stol., od roku 1517 pustá. Znovu obnovená 1574 na dnešním místě, roku 1663 vypálena Turky. Chráněný kamenný kříž z roku 1818. Severně od obce se nachází Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko.

Pulčínské skály

Pískovcové hřebenové skalní město, na vrcholu kopce další (Izby) s puklinovou jeskyní.
atlas-cs.logis.cz/objekty/PQ/pulcinske_skaly.htm

Čertovy skály

Těsně před obcí Horní lideč ve směru od Vsetína se v soutěsce nad říčkou Senice tyčí jedinečná bizarní pískovcová skalní stěna Čertovy skály. Tento chráněný přírodní výtvor je složen z velkých balvanů, má výšku od 6 do 20 m, šířku 2-3 m a stěna je dlouhá 130 m. Na vrcholu kopce Zámčisko bylo pravěké sídliště lidu lužické kultury z 1. tisíciletí př.n.l. K původu Čertových skal se váže lidová pověst o sázce chytrého valašského mlynáře s čertem. Podle jiné pověsti se prý u Čertových skal často zjevoval černokněžník, který uváděl chudý lid do jeskyň pod skalami a tam je obdaroval zlatem.

Barokní zámek Vsetín

Tvrz vznikla snad již v 14. století, doložena rokem 1464 za Václava z Doloplaz. V polovině 16. století ji získali Nekešové z Landeka a ti nebo jejich dědic Arkleb z Víckova rozšířili tvrz v renesanční čtyřkřídlý zámek. Za třicetileté války valašské povstání, poraženo roku 1627. V letech 1652 – 1827 náležel zámek uherskému rodu Illésházyů, kteří roku 1656 zahájili jz. od zámku výstavbu nového sídla, které mělo mít podobu italského kastelu s nárožními věžemi a odpovídat podobě illésházyovských sídel v Uhrách (stavbu vedl A. Cavado), ale v 80. letech 17. století byl nedostavěný objekt změněn na kostel. Původní zámek sloužil jen jako sídlo úředníků, v roce 1708 byl dobyt a vypálen uherským vojskem Františka Rákocziho II. Teprve v letech 1732 – 1733 zámek opraven a barokně zmodernizován. Další, klasicistické úpravy v letech 1833 – 1834 za Wachtlerů. Posledními majiteli zámku byli Thonetové v letech 1890 – 1945. V roce 1915 zámek vyhořel a byl upraven pseudorenesančně. Patrová čtyřkřídlá budova s polygonálními nárožními věžemi, nad vstupním průčelím mohutná 55 m vysoká hranolová věž. V přízemí zbytky renesančních kleneb, v patře štuková výzdoba.

Skanzen Velké Karlovice, valašská lidová architektura

Bývalý kupecký dům z počátku 19. stol. Nyní soubor lidové valašské architektury. Národopisné sbírky – valašská kuchyně, zemědělské nářadí, zpracování surovin, štípání šindelů a loučí, řezbářství, lidové kroje, lisované a foukané sklo. Dějiny a osobnosti Velkých Karlovic. Malíři ze Soláně. Výstavy výtvarného umění.
www.velkekarlovice.cz

Zámek Kinských Valašské Meziříčí z 19. stol.

Renesanční zámek postavili v polovině 16. století Žerotínové jako náhradu za zbořený hrad v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1648 byl poškozen Švédy. Počátkem 18. století jej Žerotínové z vízmberské větve přestavěli a rozšířili v barokním slohu. Od roku 1805 sloužil jako vojenská nemocnice. V roce 1815 jej získali Kinští. Když si roku 1854 zvolili za své sídlo zámek v Krásně nad Bečvou, prodali zámek ve Valašském Meziříčí státu. V objektu byla nejprve ženská věznice, za I. světové války vojenská nemocnice, pak kasárna. Dvoupatrová trojkřídlá budova. V přízemí a 1. patře nádvoří zčásti zasklené barokní arkády. Zbytky štukové výzdoby a nástěnných maleb.

Rožnov pod Radhoštěm

Skanzen

Rozsáhlý soubor lidových staveb a památek Valašska, založený r. 1925. V současnosti přes 70 objektů ve třech areálech – Dřevěné městečko, Valašská dědina, Mlýnská dolina.

Větrný mlýn německého typu

Vnitřní vybavení větrného mlýna včetně trámové konstrukce bylo do skanzenu přeneseno z obce Kladniky u Lipníka nad Bečvou v roce 1985. Vnější plášť tam zůstal stát uprostřed sadu a stojí dodnes. Ve skanzenu byl podle něj pro zrestaurovanou technologií vytvořen plášť nový a mlýn byl zpřístupněn veřejnosti. Původní mlýn postavil v r. 1829 Fr. Skopal ze Soběchleb. Mlýn byl postaven za využití některých částí staršího mlýna. Svědčí o tom vročení na různých místech mlýna. Např. na trámu je 1812, na moučnici 1828 a na korouhvičce 1813. Po válce mlýn chátral dokud nebyl částečně převezen do skanzenu. Bohužel ve skanzenu je však větrný mlýn nevhodně umístěn. Okolí mlýna je zcela zarostlé, takže nelze vidět mlýn jako krajinnou dominantu či krajinotvorný prvek. Stavba i vnitřní vybavení je však kvalitně a pěkně opraveno a slouží k poznání mlynářské technologie.
www.vmp.cz

Pustevny

Horské sídlo Pustevny (1018 m), pojmenované po poustevnících, kteří zde žili a z nichž poslední zemřel roku 1874, jsou význačným turistickým střediskem. Pustevnám dominují dřevěné stavby postavené v lidovém slohu významným slovenským architektem Dušanem Jurkovičem.
www.pustevny.cz